dagindeling

 

Elke dag wordt een vast ritme gehanteerd. Hieronder vindt u een indicatie van de vaste eet- en slaapmomenten. Tussen deze momenten vinden allerlei activiteiten plaats, bijv. voorlezen, knutselen, kleien, bouwen of gewoon datgene doen wat uw kind graag doet. Elke dag gaan we naar buiten toe, met water en zand spelen, een wandeling maken, naar een speeltuin of naar het park. 

 

9.30 - 10.00          fruit eten, drinken.

 

11.30 - 12.00        lunchen.

 

12.30 - 15.00        kinderen die in de middag slapen gaan naar bed. 

 

15.00 - 15.30        tussendoortje en drinken.

 

Soms gebeurt het dat het ritme gedurende de dag wijzigt. Dit omdat de kinderen graag nog even langer met een activiteit bezig zijn, eerder moe zijn of naar school gaan om een ouder kind weg te brengen of op te halen. Verder wordt rekening gehouden met de slaaptijden van de jongsten.